Βασικά Στοιχεία του έργου

Ευκολία χρήσης

Οι διαδρομές μπορούν να δημιουργηθούν σε συνεργασία με τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία κ.α, αυξάνοντας την ικανοποίηση των πελατών τους Φορείς τουρισμού ...

Εφαρμογή Διαδραστικής Μάθησης

Αποτελεί εφαρμογή διαδραστικής μάθησης και εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για υποστήριξη δραστηριοτήτων τουρισμού οδηγώντας σε αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος σε ιστορικά/ ...

Η πλατφόρμα προσθέτει αξία στις υπηρεσίες σας

Το cloudledge επιτυγχάνει όχι μόνο την ικανοποίηση για ταξίδι αλλά την ικανοποίηση από μια πλήρη και βιωματική τουριστική εμπειρία ...

Toυριστικές Διαδρομές

Στην εφαρμογή cloudledge δημιουργούμε τουριστικούς προορισμούς οι οποίοι μπορεί να είναι γεωγραφικοί π.χ περιήγηση στην Αθήνα ή θεματικοί π.χ Dark ...

Εμπλουτισμένη Βάση Δεδομένων

Δημιουργία μιας συνεχώς εμπλουτιζόμενης βάσης δεδομένων με στοχευμένο περιεχόμενο, το οποίο μπορεί μελλοντικά να τροφοδοτήσει chat bots και εν γένει ...

Δημιουργία Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

Διαμόρφωση Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και Διαχείρισης τουΕπιλογή Ανάπτυξης Μαθημάτων σε σχέση με προτεραιότητεςΜελέτη και ανάπτυξη ρόλωνΔιαμόρφωση ΜαθημάτωνΔιαμόρφωση Ζωντανών Μαθημάτων Τα μαθήματα ...

Χρησιμοποίηση Υλικού Παγκόσμιων Αποθετηρίων

Η πλατφόρμα cloudledge διαθέτει υποσύστημα για την χρησιμοποίηση εθνικών αλλά και παγκόσμια κατανεμημένων αποθετηρίων περιεχομένου, με έμφαση σε ελληνική ιστορία ...

Διαμόρφωση της Πλατφόρμας

Η πλατφόρμα cloudledge είναι βασισμένη στις αρχές του εκπαιδευτικού τουρισμού, αποτελεί μοναδικό σημείο αναφοράς για τον εκσυγχρονισμό του σε σύγχρονα ...