Εφαρμογή Διαδραστικής Μάθησης

Αποτελεί εφαρμογή διαδραστικής μάθησης και εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για υποστήριξη δραστηριοτήτων τουρισμού οδηγώντας σε αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος σε ιστορικά/ πολιτιστικά μνημεία, λειτουργεί σε κινητά τηλέφωνα

Μετάβαση στο περιεχόμενο