Ημερίδα

Λίγο πριν την Λήξη του έργου θα υλοποιηθεί ημερίδα για την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Κρατήστε επαφή για να ενημερωθείτε εγκαίρως.