Πρόσθετα σημαντικά σημεία της εφαρμογής

chat

Μέσα από την δυνατότητα του chat μπορούν οι επισκέπτες μιας τοποθεσίας/χρήστες της πλατφόρμας να επικοινωνήσουν με τους local agents και να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες για μια τοποθεσία ή και τοπικές συστάσεις ή να απευθυνθούν  σε συτόν για άλλες πληροφορίες και θέματα που τους απασχολούν από το ίδιο σημείο θα λαμβάνουν και τις απαντήσεις τους. Επίσης μπορούν να επικοινωνούν και με άλλους επισκέπτες των σημείων.

Panic call

Πατώντας το κουμπί του panic call το κέντρο της εφαρμογής του και υπεύθυνος παρακολούθησης του λαμβάνουν μήνυμα ότι ο χρήστης χρειάζεται άμεσα βοήθεια οπότε και αναλαμβάνει να του την παρέχει ταυτόχρονα λαμβάνει τις γεωγραφικές συντεταγμένες του σημείου που βρίσκεται, οπότε και μπορεί να του δώσει οδηγίες μεταβάσισης του σε κάποιο άλλο ασφαλέστερο σημείο ή να μεταβεί εκείνος μεσω της ομάδας του εκεί για να τον βοηθήσει

Προκειμένου να μπορεί κάποιος να περιηγηθεί στο περιεχόμενο των διαδρομών του cloudledge θα πρέπει να είναι εγκεγραμμένος χρήστης.

    Μετάβαση στο περιεχόμενο