Συμμετέχοντες

Η Master έχει αναπτύξει ιδιαίτερη τεχνογνωσία σε project management και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, σε έργα τεχνολογίας καθώς επίσης σε μελέτες – συμβουλές για τεχνοοικονομική σκοπιμότητα, μελέτες βιωσιμότητας, πλάνα εμπορευματοποίησης, marketing κλπ. Σημαντική για τον οργανισμό είναι η έρευνα – ανάπτυξη και δραστηριοποίηση σε συστήματα βάσεων δεδομένων, ψηφιοποίηση, ανάλυση, ομαδοποίηση και οπτικοποίηση δεδομένων, analytics. Η κύρια εστίαση έως σήμερα αφορά τα έργα της εταιρίας που διαθέτουν μεγάλο όγκο δεδομένων. Η τάση ενισχύεται με learning machines για identity analytics στον κλάδο του marketing για πελάτες του ιδιωτικού τομέα. Παράδοση και ιδιαίτερη τεχνογνωσία διαθέτει σε συστήματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με σημαντικές εγκαταστάσεις στην ελληνική αγορά, αλλά και συνεχή υποστήριξη – database αντιμετώπισης προβλημάτων.

Οι πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης της master αριθμούν πάνω από 15.000 χρήστες και περισσότερους από 150 τίτλους διαδραστικό περιεχόμενο στην πλειοψηφία των κλάδων προτεραιότητας της ελληνικής αγοράς. Έχει προσφέρει πάνω από 1.500 ώρες υποστήριξης σε Φορείς που έχει εγκαταστήσει τις πλατφόρμες. Στο πλαίσιο υλοποίησης έργων, έχουν αναπτυχθεί από της Master εξειδικευμένες custom εφαρμογές οι οποίες σχετίζονται με διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, ροές εργασιών, τηλεματική, BPM, GIS κλπ. Το επιστημονικό προσωπικό της Master έχει επιδείξει σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον και παράγει εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε πληροφορική, ενέργεια, τουρισμό, management, παρακολουθεί την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε να διαθέτει πάντα επίκαιρες γνώσεις και να δημιουργεί εμπιστοσύνη στους 50.000 σπουδαστές που την έχουν επιλέξει για την εκπαίδευσή τους. Περισσότερα 

 

 

Η 3M PLAN AE διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο από εξειδικευμένους επιστήμονες του Τουριστικού κλάδου ενώ παράλληλα συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επαγγελματίες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων. Η 3M PLAN AE εφαρμόζει με επιτυχία τις μεθοδολογίες σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανάπτυξης εξειδικευμένου περιεχομένου, συνδυάζοντας τους εκπαιδευτικούς πόρους με την τεχνολογική υποστήριξη εξειδικευμένων Authoring Tools. Το παραγόμενο αποτέλεσμα επιμελείται το επιστημονικό προσωπικό, ώστε να διατίθεται η άρτια υπηρεσία μας, είτε μέσω του συστήματος ασύγχρονης εξ΄ αποστάσεως που διαθέτουμε, είτε μέσω Β2Β συνεργατών. Περισσότερα 

 

H SIGNATURE από το 1997 δραστηριοποιείται στην οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κοινωνικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων παρουσιάσεων προϊόντων και φαρμάκων. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, από συνοδούς μέχρι μεταφραστές. Ασχολείται εναλλακτικά τα τελευταία χρόνια με διοργάνωση προγραμμάτων εκπαιδευτικού τουρισμού και έχει εκδώσει ειδικά ταξιδιωτικά φυλλάδια για τον σκοπό αυτό. Έχει διοργανώσει ήδη δράσεις εκπαιδευτικού τουρισμού για μαθητές από την Ινδία πολύ πρόσφατα, όπως πιστοποιείται από το σχετικό link (http://news.gtp.gr/2016/10/27/signature-travel-educational-tourism-india-greece/ ). Επιπρόσθετα, η εταιρεία σε συνεργασία με την συμβουλευτική εταιρεία MTC Group, έχει ανακοινώσει 7ήμερα προγράμματα εκπαιδευτικού τουρισμού για Ινδούς μαθητές στην Ελλάδα. Στόχος είναι εκμεταλλευόμενοι το brand name της εταιρείας και σε συνεργασία με άλλους φορείς, να επεκτείνει περαιτέρω τις δραστηριότητες της σε εκτεταμένες υπηρεσίες εκπαιδευτικού τουρισμού, ως μια εναλλακτική μορφή δραστηριοτήτων που θα αποβεί ιδιαίτερα προσοδοφόρα. Περισσότερα