Βασικά Στοιχεία του έργου

Ευκολία χρήσης

Οι διαδρομές μπορούν να δημιουργηθούν σε συνεργασία με τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία κ.α, αυξάνοντας την ικανοποίηση των πελατών τους Φορείς τουρισμού εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς προκειμένου να προβάλουν τουριστικούς προορισμούς συμβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη

Εφαρμογή Διαδραστικής Μάθησης

Αποτελεί εφαρμογή διαδραστικής μάθησης και εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για υποστήριξη δραστηριοτήτων τουρισμού οδηγώντας σε αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος σε ιστορικά/ πολιτιστικά μνημεία, λειτουργεί σε κινητά τηλέφωνα

Δημιουργία Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

Διαμόρφωση Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και Διαχείρισης του Επιλογή Ανάπτυξης Μαθημάτων σε σχέση με προτεραιότητες Μελέτη και ανάπτυξη ρόλων Διαμόρφωση Μαθημάτων Διαμόρφωση Ζωντανών Μαθημάτων Τα μαθήματα ενσωματώνουν ψηφιακό περιεχόμενο, video, φωτογραφίες κατάλληλα διαμορφωμένων για την παροχή σύντομων και στοχευμένων μαθημάτων

Χρησιμοποίηση Υλικού Παγκόσμιων Αποθετηρίων

Η πλατφόρμα cloudledge διαθέτει υποσύστημα για την χρησιμοποίηση εθνικών αλλά και παγκόσμια κατανεμημένων αποθετηρίων περιεχομένου, με έμφαση σε ελληνική ιστορία και πολιτισμό διεθνούς ενδιαφέροντος, μέσω ομαδοποίησης και αξιολογώντας πηγές περιεχομένου για το οποίο η ανάπτυξη σημασιολογικών σχέσεων και βάσεων γνώσης είναι πολύπλοκη. Το μέγεθος του υπάρχοντος και παραγόμενου υλικού, μέσω

Διαμόρφωση της Πλατφόρμας

Η πλατφόρμα cloudledge είναι βασισμένη στις αρχές του εκπαιδευτικού τουρισμού, αποτελεί μοναδικό σημείο αναφοράς για τον εκσυγχρονισμό του σε σύγχρονα δεδομένα φορητότητας, με ένταξη εργαλείων που εκφράζουν τις παγκόσμιες τάσεις τουρισμού και εκπαίδευσης (instant messaging, microlearning, safety component κλπ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο